Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.05.2020

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Zápisnice obecného zastupiteľstva

V prílohe sa nachádza zápisnica 13. zasadnutia OcZ konaného dňa 27.05.2020