Uznesenia z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.05.2019

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Uznesenia Obecného zastupiteľstva

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 4. zasadnutia OcZ