Čiastiareň odpadových vôd a kanalizácia

Rodičovská kategória: ROOT Kategória: Naše služby

Poplatok za napojenie na kanalizačné vedenie


a) za každý rodinný dom 100,00 €
b) na jednej kanalizačnej prípojke viac domácností 83,00 € / dom
c) prevádzkový objekt fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby 100,00 €


Poplatok za vypúšťanie odpadovej vody


a) do verejnej kanalizácie-stočné 0,80 € / m3
b) za vývoz fekálie bez možnosti napojenia sa na kanalizačnú sieť 0,60 €/m3 / m3
c) za vývoz fekálie s možnosťou napojenia sa na kanalizačnú sieť 0,80 €/m3 / m3