Osvedčenie listiny

Rodičovská kategória: Ako vybaviť Kategória: Osvedčovanie

Osvedčenie listiny sa vykoná na základe predloženia platného občianskeho preukazu. Nevyhnutné je predložiť aj originálne listiny, ktoré sa majú overiť.

Poplatky:

  • platok 1,50 EUR v slovenskom jazyku /za osvedčenie každej aj začatej strany/