Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2021

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Jegyzőkönyvek

V prílohe sa nachádza zápisnica 21. zasadnutia OcZ.