Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2020

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Jegyzőkönyvek

V prílohe sa nachádza zápisnica 12. zasadnutia OcZ konaného dňa 27.02.2020