Uznesenia z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2019

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Határozatok

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 6. zasadnutia OcZ 

Attachments:
Download this file (Uznesenia z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2019.pdf)Uznesenia z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2019.pdf[ ]286 kB26.08.2019 17:28
Download this file (Uznesenie č. 96-160819-Z.pdf)Uznesenie č. 96/160819-Z[Uznesenie č. 96/160819 – Z bolo dňa 16.09.2019 doplnené nasledovne:]268 kB16.09.2019 15:13