Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2019

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Határozatok

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 5. zasadnutia OcZ