Materiál na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.05.2021

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.05.2021