Materiál na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2019

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 6. zasadnutie OcZ, ktoré sa uskutoční 16.08.2019

Attachments:
Download this file (Bod č. 10 - Zámer výmeny pozemkov.pdf)Bod č. 10 - Zámer výmeny pozemkov.pdf[ ]40 kB13.08.2019 21:40
Download this file (Bod č. 12 - Dobudovanie  základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám.pdf)Bod č. 12 - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám.pdf[ ]34 kB13.08.2019 21:40
Download this file (Bod č. 13 - Hydromelioračné odvodňovacie kanále v obci.pdf)Bod č. 13 - Hydromelioračné odvodňovacie kanále v obci.pdf[ ]1134 kB13.08.2019 21:40
Download this file (Bod č. 14 - Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku.pdf)Bod č. 14 - Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku.pdf[ ]268 kB13.08.2019 22:00
Download this file (Bod č. 16 - Žiadosť JDS Zemné.pdf)Bod č. 16 - Žiadosť JDS Zemné.pdf[ ]528 kB13.08.2019 22:04
Download this file (Bod č. 16 - Žiadosť ROMA SPIRIT.pdf)Bod č. 16 - Žiadosť ROMA SPIRIT.pdf[ ]1115 kB13.08.2019 22:04
Download this file (Bod č. 5a) - Konsolidovaná účtovná závierka.pdf)Bod č. 5a) - Konsolidovaná účtovná závierka.pdf[ ]124 kB13.08.2019 21:52
Download this file (Bod č. 5a) - Konsolidovaná výročná správa 2018.pdf)Bod č. 5a) - Konsolidovaná výročná správa 2018.pdf[ ]2855 kB13.08.2019 21:53
Download this file (Bod č. 5a) - Návrh na uznesenie Konsolidovaná výročná správa 2018.pdf)Bod č. 5a) - Návrh na uznesenie Konsolidovaná výročná správa 2018.pdf[ ]408 kB13.08.2019 21:53
Download this file (Bod č. 5b) - Správa audítora k IÚZ Zemné 2018.pdf)Bod č. 5b) - Správa audítora k IÚZ Zemné 2018.pdf[ ]150 kB13.08.2019 21:53
Download this file (Bod č. 5b) - Správa audítora k VS a KÚZ Zemné 2018.pdf)Bod č. 5b) - Správa audítora k VS a KÚZ Zemné 2018.pdf[ ]149 kB13.08.2019 21:54
Download this file (Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna OBEC k 30.06.2019.pdf)Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna OBEC k 30.06.2019.pdf[ ]71 kB13.08.2019 21:54
Download this file (Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna OBEC+RO k 30.06.2019.pdf)Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna OBEC+RO k 30.06.2019.pdf[ ]72 kB13.08.2019 21:54
Download this file (Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna RO k 30.06.2019.pdf)Bod č. 6a) - FIN 1-12 sumárna RO k 30.06.2019.pdf[ ]68 kB13.08.2019 21:55
Download this file (Bod č. 6a) - Miestne organizácie - stav k 30.6.2019.pdf)Bod č. 6a) - Miestne organizácie - stav k 30.6.2019.pdf[ ]195 kB13.08.2019 21:55
Download this file (Bod č. 6a) - Plnenie rozpočtu - Návrh na uznesenie a dôvodová správa .pdf)Bod č. 6a) - Plnenie rozpočtu - Návrh na uznesenie a dôvodová správa .pdf[ ]320 kB13.08.2019 21:55
Download this file (Bod č. 6a) - Príjmy II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Príjmy II.Q 2019.pdf[ ]505 kB13.08.2019 21:55
Download this file (Bod č. 6a) - Programové plnenie II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Programové plnenie II.Q 2019.pdf[ ]237 kB13.08.2019 21:55
Download this file (Bod č. 6a) - Rozpočet príjmov a výdavkov II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Rozpočet príjmov a výdavkov II.Q 2019.pdf[ ]281 kB13.08.2019 21:56
Download this file (Bod č. 6a) - Rozpočtové opatrenia - obec za II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Rozpočtové opatrenia - obec za II.Q 2019.pdf[ ]338 kB13.08.2019 21:56
Download this file (Bod č. 6a) - Rozpočtové opatrenia - RO za II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Rozpočtové opatrenia - RO za II.Q 2019.pdf[ ]222 kB13.08.2019 21:56
Download this file (Bod č. 6a) - Výdavky II.Q 2019.pdf)Bod č. 6a) - Výdavky II.Q 2019.pdf[ ]655 kB13.08.2019 21:56
Download this file (Bod č. 6b) - Monitorovacia správa polročná k 30.06.2019.pdf)Bod č. 6b) - Monitorovacia správa polročná k 30.06.2019.pdf[ ]386 kB13.08.2019 21:56
Download this file (Bod č. 6b) - Návrh na uznesenie Monitorovacia správa polročná k 30.06. 2019.pdf)Bod č. 6b) - Návrh na uznesenie Monitorovacia správa polročná k 30.06. 2019.pdf[ ]409 kB13.08.2019 21:57
Download this file (Bod č. 6c) - Rozpočtové opatrenie k 20.08.2019 - REZERVNÝ FOND.pdf)Bod č. 6c) - Rozpočtové opatrenie k 20.08.2019 - REZERVNÝ FOND.pdf[ ]174 kB13.08.2019 22:08
Download this file (Bod č. 6c) - Rozpočtové opatrenie k 20.08.2019.pdf)Bod č. 6c) - Rozpočtové opatrenie k 20.08.2019.pdf[ ]373 kB13.08.2019 22:17
Download this file (Bod č. 7a) - Správa z kontroly - finančné operácie obce prvý polrok 2019.pdf)Bod č. 7a) - Správa z kontroly - finančné operácie obce prvý polrok 2019.pdf[ ]273 kB13.08.2019 21:41
Download this file (Bod č. 7b) - Správa z kontroly Dodržiavania zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.pdf)Bod č. 7b) - Správa z kontroly Dodržiavania zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.pdf[ ]243 kB13.08.2019 21:41
Download this file (Bod č. 7c) - Správa z kontroly poskytnutých dotácií za II polrok 2018.pdf)Bod č. 7c) - Správa z kontroly poskytnutých dotácií za II polrok 2018.pdf[ ]2220 kB13.08.2019 21:41
Download this file (Bod č. 7d) - Správa z kontroly súladu počtu zamestnancov.pdf)Bod č. 7d) - Správa z kontroly súladu počtu zamestnancov.pdf[ ]542 kB13.08.2019 21:41
Download this file (Bod č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Zemné na 2. polrok 2019.pdf)Bod č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Zemné na 2. polrok 2019.pdf[ ]51 kB13.08.2019 21:40
Download this file (Bod č. 9 - NÁVRH s pripomienkami - VZN č. 12019 - o výške príspevku ŠJ ŠKD MŠ dopl..doc)Bod č. 9 - NÁVRH s pripomienkami - VZN č. 12019 - o výške príspevku ŠJ ŠKD MŠ dopl..doc[ ]73 kB13.08.2019 21:59