Modernizácia hasičskej zbrojnice

Szülőkategória: Naša obec Kategória: Sikeres pályázataink

       Obec na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR získala dotáciu v sume 27. 472,90 € na Modernizáciu hasičskej zbrojnice - Zemné.